Roland Kock ordförande tel 040-5017892 epost kock_roland@hotmail.com
Lars Byström
Helena Joskitt
Frans Häggblom
Caroline Smedberg
Daniel Strandvall