Friidrottssektionen:

Roland Kock, friidrottens ordförande, tfn. 040-5017892, e-post: kock_roland@hotmail.com
Lars Byström, 050-0796554
Helena Joskitt, 050-4139340
Frans Häggblom, 050-3592870
Daniel Strandvall, 050-5455249